پرس های آهنگری مکانیکی

 • پرس های آهنگری مکانیکی

  پرس های آهنگری مکانیکی

  از پرسهای جعلی مکانیکی ژنگشی برای ساخت خالی دنده ها ، مسابقات بلبرینگ ، قطب های چرخ و سایر فرآورهای مهم برای بازار خودرو استفاده می شود.
  انعطاف پذیری تولید بالا ، زمان پاسخ سریع و بازده تولید قسمت استاندارد بالا.
  مجهز به لوازم جانبی مختلف مورد نیاز برای جعل اکستروژن عمودی و افقی عمیق.
  فناوری Profibus با استفاده از تجهیزات دیجیتالی کامل ، برنامه نویسی CNC و بارگیری خودکار کنترل شده الکترونیکی و تخلیه.
  بسته به نیازهای خود می تواند در چرخه های مداوم یا ناپیوسته کار کند.