پرس هیدرولیک فورج گرم

  • پرس هیدرولیک فورج گرم

    پرس هیدرولیک فورج گرم

    آهنگری داغ بالاتر از دمای تبلور مجدد فلز انجام می شود.افزایش دما می تواند انعطاف پذیری فلز را بهبود بخشد، که منجر به بهبود کیفیت داخلی قطعه کار و سخت شدن ترک خوردن آن می شود.دمای بالا همچنین می تواند مقاومت تغییر شکل فلزات را کاهش دهد و تناژ ماشین آلات آهنگری مورد نیاز را کاهش دهد.