בקרת איכות

בקרת איכות

צ'נגדו ז'נגשייצרן מכבשים הידראולייםמיישם באופן מלא את מערכת האיכות ISO9001 ומיישם בקפדנות שלוש בדיקות בייצור, כלומר בדיקת חומרי גלם, בדיקת תהליכים ובדיקת מפעל.אמצעים כגון בדיקה עצמית, בדיקה הדדית ובדיקה מיוחדת מאומצים גם בתהליך מחזור הייצור כדי להבטיח את איכות המוצר.ודא שמוצרים שאינם תואמים אינם יוצאים מהמפעל.ארגן את הייצור וספק מוצרים בהתאם לדרישות המשתמש והתקנים הלאומיים הרלוונטיים כדי להבטיח שהמוצרים המסופקים הם מוצרים חדשים ובלתי בשימוש.יתר על כן, עשינומכונות עיתונות הידראוליותעם חומרי גלם מתאימים וטכנולוגיה מתקדמת כדי להבטיח שאיכות המוצר, מפרטים וביצועים תואמים לדרישות המשתמש.הסחורה מועברת בצורה מתאימה, והאריזה והסימון עומדים בתקנים הלאומיים ובדרישות המשתמש.

סדנת הפקה אחת

1. מערכת איכות:על מנת לשלוט ביעילות על הגורמים המשפיעים על טכנולוגיית המוצר, ההנהלה והצוות כדי למנוע ולחסל מוצרים לא מוסמכים.החברה גיבשה מסמך מערכת איכות באופן מתוכנן ושיטתי, ויישמה אותו בקפדנות על מנת להבטיח אבטחת איכות המערכת ממשיכה להיות אפקטיבית.

2. בקרת עיצוב:כדי להבטיח שתכנון ופיתוח מכונת העיתונות ההידראולית מתוכננים ומבוצעים על פי נוהל בקרת התכנון, ולהבטיח שהמוצר עומד בתקנים הלאומיים הרלוונטיים ובדרישות המשתמש.

3. בקרה על מסמכים וחומרים:על מנת לשמור על שלמותם, הדיוק, האחידות והאפקטיביות של כל המסמכים והחומרים הקשורים לאיכות של החברה, ולמנוע שימוש במסמכים פסולים או לא חוקיים.החברה מפקחת בקפדנות על מסמכים וחומרים.

4. רכישה:על מנת לעמוד בדרישות האיכות של המוצרים הסופיים של החברה, החברה מפקחת בקפדנות על רכש חומרי גלם ועזר וחלקים חיצוניים.בקרה קפדנית על אימות הסמכת ספק ונהלי רכש.

5. זיהוי מוצר:על מנת למנוע ערבוב של חומרי גלם ועזר, חלקים במיקור חוץ, מוצרים חצי מוגמרים ומוצרים מוגמרים בייצור ובמחזור, קבעה החברה את דרך סימון המוצרים.כאשר צוינו דרישות עקיבות, כל מוצר או אצווה של מוצרים יזוהו באופן ייחודי.

6. בקרת תהליכים:החברה שולטת ביעילות בכל תהליך המשפיע על איכות המוצר בתהליך הייצור על מנת להבטיח שהמוצר הסופי עומד בדרישות המפורטות.

7. בדיקה ובדיקה:על מנת לוודא האם פריטים שונים בתהליך הייצור עומדים בדרישות המפורטות, מפורטות דרישות הבדיקה והבדיקה ויש לנהל רישומים.

א בדיקת רכישה ובדיקה

ב. בדיקה ובדיקה של תהליך

ג. בדיקה ובדיקה סופית

8. בקרה על ציוד בדיקה, מדידה ובדיקה:על מנת להבטיח את דיוק הבדיקה והמדידה ואמינות הערך ועמידה בדרישות הייצור, קובעת החברה כי ציוד בדיקה, מדידה ובדיקה יהיה מבוקר, נבדק ויתוקן בהתאם לתקנות.

סדנת הפקה שנייה (מחרטה גדולה)

1. בקרה על מוצרים לא כשירים:על מנת למנוע שחרור, שימוש ואספקה ​​של מוצרים לא כשירים, לחברה תקנות מחמירות בנושא ניהול, בידוד וטיפול במוצרים לא כשירים.

2. אמצעי תיקון ומניעתן:על מנת לחסל גורמים ממשיים או פוטנציאליים בלתי מוסמכים, החברה קבעה בקפדנות אמצעים מתקינים ומניעים.

3. הובלה, אחסון, אריזה, הגנה ומשלוח:על מנת להבטיח את איכות הרכישות והמוצרים המוגמרים בחו"ל גיבשה החברה מסמכים קפדניים ושיטתיים לטיפול, אחסון, אריזה, הגנה ומשלוח ובקרה עליהם בקפדנות.

מדיניות איכות, יעד,מְחוּיָבוּת

מדיניות איכות

הלקוח ראשון;איכות ראשונה;בקרת תהליכים קפדנית;יצירת מותג מהשורה הראשונה.

יעדי איכות

שיעור שביעות רצון הלקוחות מגיע ל-100%;שיעור אספקה ​​בזמן מגיע ל-100%;חוות דעת של לקוחות מעובדות ומקבלות משוב ב-100%.