Reliéfový hydraulický lis

  • Tento stroj je vhodný hlavne na vyrazenie kovových dverí.Zariadenie má dobrú rigiditu systému a vysokú presnosť, vysokú životnosť a vysokú spoľahlivosť.
  • Tento stroj je vhodný hlavne na vyrazenie kovových dverí.Zariadenie má dobrú rigiditu systému a vysokú presnosť, vysokú životnosť a vysokú spoľahlivosť.Reliéfny proces pre časti plechov spĺňa 3 zmeny/dennú výrobu.