Hydraulický lis na kovanie za tepla

  • Hydraulický lis na kovanie za tepla

    Hydraulický lis na kovanie za tepla

    Kovanie za tepla sa vykonáva nad teplotou rekryštalizácie kovu.Zvýšenie teploty môže zlepšiť plasticitu kovu, čo vedie k zlepšeniu vnútornej kvality obrobku a sťažuje praskanie.Vysoká teplota môže tiež znížiť odolnosť kovov proti deformácii a znížiť tonáž potrebného kovacieho stroja.