• Zariadenie má dobrú rigiditu systému a vysokú presnosť, vysokú životnosť a vysokú spoľahlivosť.Proces formovania tlače za horúca spĺňa 3 zmeny/dennú výrobu.