தானியங்கி உற்பத்தி வரி

  • தானியங்கி உற்பத்தி வரி

    தானியங்கி உற்பத்தி வரி

    இந்த இயந்திரம் முக்கியமாக கலப்பு பொருள் மோல்டிங்கிற்கு ஏற்றது;உபகரணங்கள் நல்ல கணினி விறைப்பு மற்றும் உயர் துல்லியம், உயர் ஆயுள் மற்றும் அதிக நம்பகத்தன்மை கொண்டது.சூடான அழுத்தத்தை உருவாக்கும் செயல்முறை 3 ஷிப்ட்கள்/நாள் உற்பத்தியை சந்திக்கிறது.