Αυτόματη γραμμή παραγωγής

  • Αυτόματη γραμμή παραγωγής

    Αυτόματη γραμμή παραγωγής

    Αυτό το μηχάνημα είναι κυρίως κατάλληλο για χύτευση σύνθετου υλικού.ο εξοπλισμός έχει καλή ακαμψία συστήματος και υψηλή ακρίβεια, υψηλή διάρκεια ζωής και υψηλή αξιοπιστία.Η διαδικασία για τη διαμόρφωση θερμής πρέσας ικανοποιεί την παραγωγή 3 βάρδιων/ημέρα.