Υδραυλική πρέσα θερμής σφυρηλάτησης

  • Υδραυλική πρέσα θερμής σφυρηλάτησης

    Υδραυλική πρέσα θερμής σφυρηλάτησης

    Η θερμή σφυρηλάτηση πραγματοποιείται πάνω από τη θερμοκρασία ανακρυστάλλωσης μετάλλου.Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να βελτιώσει την πλαστικότητα του μετάλλου, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας του τεμαχίου εργασίας και καθιστά δύσκολη τη ρωγμή.Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί επίσης να μειώσει την αντίσταση παραμόρφωσης των μετάλλων και να μειώσει την απαιτούμενη χωρητικότητα των μηχανημάτων σφυρηλάτησης.