Çuň çyzgyly gidrawliki press

 • Dört sütünli Hereketli iş stoly bilen çuňňur çyzgyly gidrawliki metbugat

  Dört sütünli Hereketli iş stoly bilen çuňňur çyzgyly gidrawliki metbugat

  4 sütün çuň çyzgyly metbugat enjamy, esasan, uzalmak, egilmek, gysmak, emele getirmek, boşlamak, urmak, düzetmek we ş.m. metaldan ýasalan bölekler üçin amatlydyr we esasan demir metallary çalt uzatmak we emele getirmek üçin ulanylýar.
  Whatsapp: +86 151 028 06197
 • H çarçuwaly metal çuň çyzgyly gidrawlik press

  H çarçuwaly metal çuň çyzgyly gidrawlik press

  H çarçuwasynyň çuň çyzgyly metbugat enjamy, esasan, uzalmak, egilmek, gysmak, emele getirmek, boşlamak, urmak, düzetmek we ş.m. metaldan ýasalan bölekler üçin amatlydyr we esasan demir metalyň çalt uzalmagy we emele gelmegi üçin ulanylýar.
  Metbugat enjamy, iň oňat ulgam berkligi, ýokary takyklygy, uzak ömri we ýokary ygtybarlylygy bolan H-çarçuwasy hökmünde işlenip düzüldi we metal böleklerini basmak üçin ulanylýar we günde 3 çalşykda önümçiligiň islegini kanagatlandyryp biler.
 • 800T H çarçuwaly Çuň çyzgy metbugat enjamy

  800T H çarçuwaly Çuň çyzgy metbugat enjamy

  Metal çuňňur çyzgyly gidrawlik press, alýumin, mis önümleri, poslamaýan polat we inçe demir önümleri senagaty üçin ýörite işlenip taýýarlanan we öndürilen gidrawliki pressdir, esasanam metal çyzgy we poslamaýan polat we list basmak üçin amatly.
 • 800T Dört sütünli Çyzuwly gidrawliki metbugat

  800T Dört sütünli Çyzuwly gidrawliki metbugat

  Bir hereketli çyzgyly gidrawliki press, esasan, uly metal listiň uzalmagy, egilmegi, ekstruziýa, flanes, emele gelmegi we ş.m. sowuk möhürlemek üçin ulanylýan uniwersal möhürleme enjamy bolup durýar. , Gämi gurluşygy, elektrik tehnikasy, gurallar we beýleki pudaklar, şeýle hem energetika we awiasiýa senagaty we demir örtükleri uzatmak, egmek, agram salmak, ekstruziýa, emele getirmek we beýleki amallar.Şeýle hem dürli ýokary güýçli garyndy listleriň çyzuw işleri üçin amatlydyr.
  Whatsapp: +86 15102806197