CNC egiriji maşyn

 • Metal egilmek üçin CNC Press tormoz enjamy

  Metal egilmek üçin CNC Press tormoz enjamy

  1. Umuman Europeanewropa dizaýny, tertipli görnüş
  2. Kebşirlenen bölekleriň içki stresini gyzgynlyk, oňat durnuklylyk bilen aýyrmak
  3.Gumy partlaýan posy aýyryň we poslama garşy boýag bilen örtüň
  4. Ispaniýanyň pentahedron maşyn merkezini kabul ediň, bir gezek gysylsa, ölçeg takyklygyny we pozisiýa takyklygyny kepillendirýän ähli iş ýüzlerini gutaryp biler.
  5. Maşyn çarçuwasynyň dizaýny, uzak wagtlap takyk bölekleri öndürmek ukybyna baglylykda islendik enjamyň möhüm bölegi bolup durýar.WE67K Gidrawlik metal 6. plastinka tormozy, polat listi egiriji maşyn, SS plastinka press tormozy Çarçuwalar, gurnama ýüzleri we birikdiriji deşikler kebşirleýiş işinden soň bir geçelgede 60 'çenli işleýär.
  7. Üç sany öň sahypany goldaýan, Nippon Poliuretan boýagynyň gutarmagy.
 • CNC egirme enjamy

  CNC egirme enjamy

  Maşyn aýratynlyklary: 1. speedokary tizlik, ýokary takyklyk we ýokary berklik bilen täze Europeanewropa dizaýn düşünjesi 2. Çarçuwaly ýokary polat bilen kebşirlenýär, has ýokary durnuklylygy we uzak ömri 3. Iň täze servo nasos tehnologiýasyny ulanyp, isleg boýunça işläň, elektrik we ýangyç tygşytlamak 4. Onda dostlukly adam bilen kompýuter täsirleşme gurşawy, ýokary gözegçilik takyklygy we amatly programmirleme bar 5. integral ýokary takyklyk kompensasiýa iş ýerini ulanyp, önüm has durnukly Maşyn parametri ...