bize hoş geldiňiz

IEST GOWY SYITYASAT ÖNÜMLERINI hödürleýäris

“Chengdu Zhengxi Gidrawlik enjamlary önümçilik kärhanasy” şolardan biridirHytaýda iň gowy 10 gidrawlik metbugat öndürijisi we eksportçysy.1956-njy ýylda “Sichuan Chemical Works Group Ltd” (SCWG) maşynlaryny hödürlemek üçin döredildi. 2009-njy ýylda hususylaşdyryldy we “Zhengxi” adyny aldy.
Gidrawlik metbugat maşynlarynyň gözlegine, ösüşine, önümçiligine we satuwyna üns berýäris.Satuw üçin gidrawliki metbugatymyz, birleşdirilen materiallarda, çuňňur çyzgyda, poroşok emele getirmekde we ýasama meýdanlarda ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürlemekde ýöriteleşendir.

gyzgyn önümler

Kompozitler Gidrawlik metbugaty

Bu pressler, esasan, awtoulag ýeňil, gurluşyk we gurluşyk, howa giňişligi, demir ýol gatnawy, pes woltly elektrik senagatynda ulanylýan SMC, DMC, GMT we LFT-D önümlerini emele getirmek üçin ulanylýar.

Öwreniň
KOREBIR +

Metal möhürleme / Gidrawlik metbugat

Çuň çyzgyly gidrawliki metbugat, awtoulag, aşhana gap-gaçlary we öý hojalygy üçin çuňňur çyzgylarda, möhür basmakda, metal listleri urmakda ulanylýar.

Öwreniň
KOREBIR +

Poroşok metallurgiýa galyplary Gidrawlik metbugaty

Esasan poroşok metallurgiýasy, elektron keramika, seýrek toprak tozy, kremniy karbid, ferrit magnit materiallary we grafit we beýleki önümleri basmak üçin ulanylýar we awtoulaglarda, howa giňişliginde, gämilerde, ýokary tizlikli demirýol, maşyn gurallary, durmuş enjamlary, kuwwat önümçilik enjamlary we beýleki pudaklar.

Öwreniň
KOREBIR +