Sowuk ýasama gidrawlik press

  • Sowuk ýasama gidrawlik press

    Sowuk ýasama gidrawlik press

    5000T sowuk ýasama gidrawlik press, esasan induksiýa aşaky gazana, taýak däl küýze üçin ulanylýar.Basyş astynda iki metal bilelikde basyň.Iki gatly küýze ýylylyk çeşmesiniň gatlagyna degýär we ýylylygy we temperaturany paýlamagy birmeňzeş edip bilýän ýylylygy çalt geçirýär.Gazanyň içindäki gatlak tekiz, könelmäge çydamly, poslamak aňsat däl we adam saglygyna zyýanly birleşmeler öndürmez.