Gidrawlik pressini emele getirýän poroşok

 • Gidrawlik metbugat maşynyny emele getirýän 60T poroşok metallurgiýasy

  Gidrawlik metbugat maşynyny emele getirýän 60T poroşok metallurgiýasy

  Öňdebaryjy mehaniki, elektrik, gidrawlik we pnewmatik integral dolandyryş, hereketlendiriji tehnologiýa, poroşok metallurgiýasy üçin ýörite maşynlar, keramika, sementlenen karbid, magnit materiallary, elektrik kontaktlary we goňşy pudaklary ulanyp, ýokary öndürijilikli doly awtomatiki tozan gidrawlik press we galyp bazasy.görnüşi.
  Whatsapp: +86 151 028 06197
 • Awtomatiki ferrit magnit gidrawlik metbugaty

  Awtomatiki ferrit magnit gidrawlik metbugaty

  Enjamyň düzüm bölekleri: basyň (magnitlenen sim paketini goşmak bilen), gidrawlik nasos stansiýasy, elektrik dolandyryş şkafy, sanjym we garyşyk ulgamy, vakuum tanky;galyndy çarçuwasy, awtomatiki boş enjam.
 • Duz blok gidrawliki press

  Duz blok gidrawliki press

  ZHENGXI GIDRAULIK SALT BLOKLARY üçin Yz 79 gidrawlik pressiniň ýörite dizaýny.Enjamymyz bir sekuntda 15 sekuntda ýetip bilýän durnukly işlemek we çalt tizlik bilen häsiýetlendirilýär we enjam tarapyndan ulanylýan esbaplar poslama has çydamly bolup biler.Duz bloklaryny köpçülikleýin öndürmek üçin amatlydyr
 • Gidrawlik pressini emele getirýän metal poroşok

  Gidrawlik pressini emele getirýän metal poroşok

  Poroşok metallurgiýa gidrawlik pressine gidrawlik pressini emele getirýän gury poroşok hem diýilýär.Gidrawlik pressleriň bu tapgyry esasan çalt emele gelýär, az sarp edýär, önümiň birmeňzeş gurluşy we gowy güýji bilen gidrawliki.