ცხელი გაყალბების ჰიდრავლიკური პრესა

  • ცხელი გაყალბების ჰიდრავლიკური პრესა

    ცხელი გაყალბების ჰიდრავლიკური პრესა

    ცხელი გაყალბება ხორციელდება ლითონის რეკრისტალიზაციის ტემპერატურის ზემოთ.ტემპერატურის მატებამ შეიძლება გააუმჯობესოს ლითონის პლასტიურობა, რაც ხელს უწყობს სამუშაო ნაწილის შიდა ხარისხის გაუმჯობესებას და ართულებს გატეხვას.მაღალ ტემპერატურას ასევე შეუძლია შეამციროს ლითონების დეფორმაციის წინააღმდეგობა და შეამციროს ჭედური მანქანების საჭირო ტონაჟი.