İsti Döymə Hidravlik Pres

  • İsti Döymə Hidravlik Pres

    İsti Döymə Hidravlik Pres

    İsti döymə metalın yenidən kristallaşma temperaturundan yuxarı aparılır.Temperaturun artırılması metalın plastikliyini yaxşılaşdıra bilər ki, bu da iş parçasının daxili keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və çatlamağı çətinləşdirmək üçün əlverişlidir.Yüksək temperatur həmçinin metalların deformasiyaya davamlılığını azalda bilər və tələb olunan döymə maşınlarının tonajını azalda bilər.