İsti Döymə Hidravlik Pres

  • 1600T Sürətli Döymə Presi

    1600T Sürətli Döymə Presi

    Bu maşın 1600 tonluq dörd sütunlu döymə hidravlik presdir, əsasən metal məmulatların sürətli isti döymə və formalaşdırma prosesləri üçün istifadə olunur.Sürətli döymə presi dişli çarxların, valların, dəyirmi polad, kvadrat polad, çubuqlar, avtomobil döymələri və digər məhsulların sürətli isti döyülməsi üçün istifadə edilə bilər.Gövdə quruluşu, açılış, vuruş və iş səthi tətbiq tələblərinə uyğun olaraq dizayn edilə və fərdiləşdirilə bilər.
  • İsti Döymə Hidravlik Pres

    İsti Döymə Hidravlik Pres

    İsti döymə metalın yenidən kristallaşma temperaturundan yuxarı aparılır.Temperaturun artırılması metalın plastikliyini yaxşılaşdıra bilər ki, bu da iş parçasının daxili keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və çatlamağı çətinləşdirmək üçün əlverişlidir.Yüksək temperatur həmçinin metalların deformasiyaya davamlılığını azalda bilər və tələb olunan döymə maşınlarının tonajını azalda bilər.