Халуун хуурамчаар үйлдэх гидравлик пресс

  • Халуун хуурамчаар үйлдэх гидравлик пресс

    Халуун хуурамчаар үйлдэх гидравлик пресс

    Металл дахин талстжих температураас дээш халуунаар хуурамчаар үйлддэг.Температурыг нэмэгдүүлэх нь металлын уян хатан чанарыг сайжруулж, ажлын хэсгийн дотоод чанарыг сайжруулж, хагарахад хэцүү болгодог.Өндөр температур нь металлын хэв гажилтын эсэргүүцлийг бууруулж, шаардлагатай хуурамч машинуудын тонныг бууруулдаг.