Prasa hydrauliczna do kucia na gorąco

  • Prasa hydrauliczna do kucia na gorąco

    Prasa hydrauliczna do kucia na gorąco

    Kucie na gorąco odbywa się powyżej temperatury rekrystalizacji metalu.Podwyższenie temperatury może poprawić plastyczność metalu, co sprzyja poprawie jakości wewnętrznej przedmiotu obrabianego i utrudnia pękanie.Wysoka temperatura może również zmniejszyć odporność metali na odkształcenia i zmniejszyć wymagany tonaż maszyn kuźniczych.