ម៉ាស៊ីនចុចធារាសាស្ត្រត្រជាក់

  • ម៉ាស៊ីនចុចធារាសាស្ត្រត្រជាក់

    ម៉ាស៊ីនចុចធារាសាស្ត្រត្រជាក់

    5000T ការចុចធារាសាស្ត្រ forging ត្រជាក់, ភាគច្រើនត្រូវបានប្រើសម្រាប់ induction pot pot, non-stick pot ។នៅក្រោមសម្ពាធសង្កត់លោហៈពីរជាមួយគ្នា។ផើងពីរជាន់មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងស្រទាប់ប្រភពកំដៅ និងផ្ទេរកំដៅបានយ៉ាងលឿន ដែលអាចធ្វើឱ្យការចែកចាយកំដៅ និងសីតុណ្ហភាពមានឯកសណ្ឋាន។ស្រទាប់ខាងក្នុងឆ្នាំងគឺរលោង ធន់នឹងការពាក់ មិនងាយច្រេះ និងមិនផលិតសារធាតុដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមនុស្ស។