Soyuq döymə hidravlik pres

  • Soyuq döymə hidravlik pres

    Soyuq döymə hidravlik pres

    5000T Soyuq Soyuq Hidravlik mətbuatı, əsasən induksiya alt qazan, yapışmayan qazan üçün istifadə olunur.Təzyiq altında iki metalı bir-birinə sıxın.Cüt dibli qazan istilik mənbəyi təbəqəsi ilə əlaqə saxlayır və istilik və temperatur paylama formasını yarada biləcək bir tez istinad edir.Qazanın içərisindəki təbəqə hamar, aşınmaya davamlıdır, paslanmaq asan deyil və insan sağlamlığına zərərli birləşmələr çıxarmayacaqdır.