เครื่องอัดไฮดรอลิกขึ้นรูปเย็น

  • เครื่องอัดไฮดรอลิกขึ้นรูปเย็น

    เครื่องอัดไฮดรอลิกขึ้นรูปเย็น

    เครื่องอัดไฮดรอลิกปลอมเย็น 5000T ส่วนใหญ่ใช้สำหรับหม้อก้นเหนี่ยวนำ, หม้อไม่ติดภายใต้ความกดดัน ให้กดโลหะสองชนิดเข้าด้วยกันหม้อสองชั้นจะสัมผัสกับชั้นแหล่งความร้อนและถ่ายเทความร้อนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้การกระจายความร้อนและอุณหภูมิสม่ำเสมอชั้นภายในหม้อมีความเรียบ ทนต่อการสึกหรอ ไม่เป็นสนิมง่าย และจะไม่ผลิตสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์