සීතල ව්යාජ හයිඩ්රොලික් මුද්රණාලය

  • සීතල ව්යාජ හයිඩ්රොලික් මුද්රණාලය

    සීතල ව්යාජ හයිඩ්රොලික් මුද්රණාලය

    5000T සීතල ව්‍යාජ හයිඩ්‍රොලික් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය, ප්‍රධාන වශයෙන් induction bottom pot, non-stick pot සඳහා භාවිතා වේ.පීඩනය යටතේ, ලෝහ දෙකක් එකට ඔබන්න.ද්විත්ව පතුලේ ඇති බඳුන තාප ප්‍රභවය ස්ථරයට සම්බන්ධ වන අතර තාපය ඉක්මනින් මාරු කරයි, එමඟින් තාපය හා උෂ්ණත්වය බෙදා හැරීම ඒකාකාරී විය හැකිය.බඳුනේ ඇතුළත ස්ථරය සිනිඳු, ඇඳීමට ඔරොත්තු දෙන, මලකඩ පහසු නොවන අතර මිනිස් සෞඛ්‍යයට අහිතකර සංයෝග නිපදවන්නේ නැත.